Gwarancja
SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami.

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Karta gwarancyjna. Termin gwarancji wskazany jest w dokumencie gwarancyjnym.
Gwarancja
Rozumiemy, że zakup sprzętu nie jest prostą sprawą i musisz mieć 100% pewności, że urządzenie będzie jakościowe i skuteczne. Dlatego zespół Zemits udziela do 24 miesięcy gwarancji na sprzęt i dożywotnią obsługę posprzedażową.
Naprawa gwarancyjna
22 602 2824
Naprawa pogwarancyjna
22 602 2824
Centrum obsługi gwarancyjnej